Jak na herpesvirus u želvželva

Herpesvirus způsobuje u želv bolestivé léze v dutině ústní a choanách a může vyvolat vážně systémové onemocnění. Nemocné želvy nejsou schopné přijímat potravu.

Herpesvirus způsobuje u želv bolestivé léze v dutině ústní a choanách a může vyvolat vážně systémové onemocnění. Nemocné želvy nejsou schopné přijímat potravu. V oblasti nosu a dutiny ústní se objevují krusty, při dýchání jsou slyšet hvízdoty, případně želvy namáhavě dýchají s otevřenou dutinou ústní. Uvnitř dutiny ústní a na jazyce je patrná bílá nebo žlutá masa. Mezi další příznaky patří otok očí, apatie, nekoordinovaný pohyb nebo chůze po kruhu, některé želvy uhynou bez příznaků. Herpesvirová infekce se vyskytuje u všech zástupců, ale velkým problémem je u želvy čtyřprsté (Testudo horsfieldii) a želvy žlutohnědé (Testudo graeca spp)., které jsou ve velkých skupinách stále dováženy z volné přírody. Infekce propukne často u želv asymptomatických, které jsou vystaveny stresu.


Obvyklou součástí diagnostiky je vyšetření vzorku krve, parazitologické vyšetření, vyšetření moči a rentgenogram, které slouží k vyloučení dalších možných patogenů. Ačkoliv je identifikace herpesviru obtížná, klinické příznaky jsou poměrně typické. Na počátku léčby je vhodné vypláchnout dutinu ústní a choany fyziologickým roztokem s obsahem antibiotik a glukokortikosteroidů, opakovaně po 48-72 hodinách; kromě tohoto lze aplikovat acyklovir v dávce 80 mg/kg/den. Pokud se rozvine v dutině ústní nebo v dýchacích cestách bakteriální infekce, je nezbytná intramuskulární aplikace enrofloxacinu. Přestane-li želva přijímat krmivo, musí se krmit sondou nebo se zavádí ezofagostomická sonda. Tímto způsobem je možno aplikovat také nesteroidní antiflogistika. Některé želvy vyžadují hospitalizaci zahrnující každodenní ošetření dutiny ústní, pravidelnou infúzní terapii, nebulizaci a aplikaci antibiotik. Prognóza závisí na včasném zahájení léčby, špatná je prognóza u želv s rozvinutými příznaky a poklesem tělesné hmotnosti.

HOW I TREAT HERPESVIRUS IN TORTOISES 

Kevin Wright, DVM, Arizona Exotic Animal Hospital, LLC, Mesa, AZ