Kastrace fenkastrace fen

Kastraci feny doporučuji provézt vždy, když majitel nechce, aby měla štěňata.Kastraci lze provézt v kterémkoli věku feny vždy v době, kdy nehárá, ale nejvýhodnější je tzv.ranná kastrace - provedená po prvním hárání feny.Prvním háráním fena pohlavně dospěje a i chování se změní ze "štěněcího" na "dospělé".


Ranná kastrace je skutečnou prevencí výskytu nádorů mléčné žlázy. S každým dalším háráním se pravděpodobnost výskytu nádorů zvyšuje. Pokud fena v pozdějším věku už nádor má, kastrace nezabrání recidivě vzniku nádoru. Recidivě zabrání pouze oboustranná mastektomie = odstranění celé ml.žlázy.  Nádorové onemocnění ml.žlázy patří mezi nejobvyklejší nádorové onemocnění u fen a vůbec nejčastější nádor s charekteristikou "zhoubný"(maligní).Zhoubné nádory jsou schopné metastázovat do jiných orgánů těla, nejčastěji do plic, jater, příp.mozku.  Další faktory ovlivňující vznik nádorů ml.žlázy jsou např. obezita v ranném věku a plemenná příslušnost. Relativně riziková plemena jsou pudli, . kokršpaněné, jezevčíci a teriéři.


Dalším důvodem proč kastraci feny provézt je prevence výskytu zánětu dělohy = pyometry. Čím je fena starší, tím je průběh onemocnění horší, hrozí selhání ledvin a úhyn feny. Při diagnostice pyometry se chirurgicky odstraní  děloha  naplněná patologickým obsahem. Následuje 2-3 týdenní léčba antibiotiky.


Zmíním ještě jeden důvod proč kastraci feny provézt, a to nechtěné nakrytí feny. V době hárání je několik málo dní fena svolná ke krytí a pokud ji majitel neuhlídá, může dojít k nežádoucímu nakrytí. Takovouto situaci, pokud si je majitel vědom, že fena utekla, lze řešit hormonálním potratem. To však může mít negativní vliv na budoucí plodnost feny.


Majitelé se často ptají na možné komplikace po kastraci. Pokud majitel dodrží pooperačí péči doporučenou veterinárním lékařem, žádné komplikace nejsou. Dlouhodobým problémem je obezita. Obezita feny po kastraci je vždy chybou majitele nedodržením krmného a pohybového režimu zvířete. To, zda fenu vykastrovat či ne, je rozhodnutí majitele.