Kastrace králíka

Majitelka si všimla, že její 3letý králík Ogy má zvětšené varle. Při klinickém vyšetření  nebyly shledány žádné další patologické změny, pacient byl klinicky zdráv. Navržena byla kastrace s následným histologickým vyšetřením zdravého i postiženého varlete, s čímž majitelka souhlasila.

Před zákrokem byl pacient uveden do celkové anestezie (medetomidin, ketamin). Vlastní chirurgický zákrok trval přibližně 25minut. Po té byl pacient probrán injekčním preparátem. Byla mu podána analgetika v injekční formě a domů stejný medikament v perorální formě na další 4dny. Po týdnu majitelka přinesla Ogyho na vytažení stehů. Rány byly zhojeny per primam, pacient byl v dobré fyzické kondici.

Histologickým vyšetřením varlete byl zjištěn  granular cell tumor.

Průběh operace byl zdokumentován několika fotografiemi.