Kastrace morčat

   U  samic provádíme kastrace   především ze  zdravotních důvodů, aby netrpěly cystami vaječníků v případě, že nejsou používány k chovu. Ovariální cysty jsou patologický stav, který vzniká díky hormonální dysbalanci u samic, které nerodí. Po prasknutí cysty  může samička uhynout a to již ve věku 3let. Po včasném odstranění vaječníků se dožívají mnohem vyššího věku.   Dalším důvodem pro kastraci mohou být patologické stavy na ostatních reprodukčních orgánech ( nutno předem potvrdit sonografickým vyšetřením).

   Samce kastrujeme proto, abychom zamezili nežádoucímu rozmnožování, případně dominantnímu chování a rivalitě mezi sebou pokud jsou chováni  ve skupině.

                     Image           Image

   Morčata mají být chována ve skupinách min. 2 jedinců a proto je lepší, pokud jsou pár, aby byla alespoň samička kastrovaná. Kastrace se provádějí ve věku 3-4měsíců, ale lze je provést i ve věku 2měsíců. Už 2měsíční samec je schopen nakrýt samičku ze stejného vrhu, pokud nejsou mláďata rozdělena včas. Viz případy chovů ve zverimexech , kdy si majitel přinese domů zaručeně samečka a on mu pak doma „porodí“.

   Pooperační péče není vůbec složitá a zvládne ji každý chovatel. Veterinární lékař předá majiteli  morčátko probrané z anestezie a dá mu domů analgetika kvůli tlumení bolesti po operaci, jinak se žádné další léky morčátkům nepodávají.