Lymeská borelióza - co o ní možná nevíte

Lymeská borelióza je chronické infekční onemocnění, které postihuje člověka, zvířata a ptáky.Lymeská borelióza je chronické multisystémové infekční onemocnění, je nejčastějším infekčním onemocněním přenášeným členovci a to v Evropě i ve Spojených Státech. Onemocnění je vyvolané skupinou spirochet souhrnně označovaných jako Borrelia, skupina je tvořena třemi blízce příbuznými poddruhy, Borrelia burgdorferi, Borrelia afzeli a Borrelia garinii. Borelie jsou patogenní pro člověka, zvířata a ptáky. Přirozený přenos onemocnění je vždy zprostředkován hmyzími vektory, nejčastěji to bývají klíšťata rodu Ixodes. Klíště se stává infekčním po sání na infikovaném hostiteli. Při sání na savčím hostiteli vstupují bakterie do žaludku klíštěte a pomnožují se. Pak přecházejí při dalším sání do slinných žláz a infikují nového hostitele.


Symptomy onemocnění jsou u jednotlivých živočišných druhů dost podobné: 

  • u psa - kulhání, bolestivá chůze, otoky kloubů-artitida 
  • u kočky - kulhání, ztuhlá chůze, méně obvykle pak může být horečka a apatie 
  • u koně - kulhání, příp.otoky kloubů, méně časté pak horečka, encefalitidy a aborty. 

Obvykle není infekce u zvířat doprovázena zarudnutím kůže jako u člověka. Onemocnění Lymeskou boreliózou lze u zvířat předcházet vakcinací. Nejefektivnější vakcínou na českém trhu je BORRELYM 3. Vakcína chrání psy, kočky a koně před všemi druhy borelií, které se prokazatelně vyskytují v ČR. Vakcínu je možné použít již u mláďat ve věku 12týdnů. Při primovakcinaci je nutná revakcinace (podání druhé dávky) v intervalu jednoho měsíce od dávky první. V následujících letech se vakcinace opakuje 1x ročně. Vakcína je inaktivovaná, což vylučuje možnost šíření borelií v organismu. Veterinární lékaři v České Republice jednoznačně doporučují vakcinaci psů a koček právě touto vakcínou. 

Podle materiálů fy Bioveta zpracovala Š.Keňová.