Potraviny toxické pro malá zvířataPotraviny toxické pro malá zvířata

(část I.)

Několik potravin, které mohou být bezpečně konzumovány lidmi, jsou škodlivé pro malá zvířata a jejich požití může být i letální.Článek popisuje intoxikace kávou a kakaovými produkty, cibulí a česnekem, hrozny a rozinkami, avokádem, macadamiovými oříšky, chmelem, solí a xylitolem.


Káva, čaj, kakao

O potenciální toxicitě kakaových produktů, theobrominu a kofeinu, bylo diskutováno už koncem 19.století.Po II.svět.válce se objevilo několik případů úhynů prasat a drůbeže,krmených pravidelně kakaovými lusky.První případy otrav psů byly popsány v r.1942,kdy majitel krmil své psy domácky připravenou stravou s obsahem theobrominu. Klin.příznaky vedoucí k úhynu psů byly průjem, hyperaktivita a zesilující vokalizace. Z dalších studií jsou známy třesy,změny chování,zvracení, tachykardie a hypertermie. 

Methylxantiny, aktivní přísady kávy a kakaa, jsou z těla psů eliminovány pomaleji ve srovnání s jinými savci,vč.člověka. Proto jsou psi citlivější k intoxikacím. 

Terapie je spíše symptomatická, podávání tekutin, sedativ,lze provést.výplach žaludku. 


Cibule a česnek

Souvislost mezi krmením cibulí a poškozením erytrocytů u psů byla popsána už v r.1930. Např.Katalánská jarní cibule, která může být ve velkém množství konzumována lidmi, může způsobit intoxikace u psů. 4 dny po pozření cibule stoupá hladina hemoglobinu a objevuje se hemoglobinurie. Stejné nálezy se mohou objevit i po krmení koček syrovou cibulí. I zástupci stejného rodu, pažitka a pórek,mohou způsobit hemolytickou anemii. 

Terapie zahrnuje dekontaminaci trávicího traktu,symptomatickou terapii a podávání antioxidantů a vit.E. 


Hrozny a rozinky

V r.2001 byly popsány první případy otrav psů po pozření hroznů nebo rozinek. Příznaky zahrnovaly zvracení,průjem,bolesti břicha,letargie během 6 - 24h po pozření, později pak zvýšenou hladinu vápníku a fosforu v krevním séru. Úhyn bývá v důsledku akutního renálního selhání. 

Diagnostika spočívá pouze v zjištění informací od majitele, příp.identifikace těchto plodů ve zvratcích, trusu a nebo žaludečním obsahu.Množství, které může po pozření způsobit otravu se pohybuje od 2,8 - 57mg/kg živé hmotnosti zvířete. 

Vzhledem k 50 - 75% mortalitě,by každý pes který pozřel nebo se předpokládá,že pozřel tyto plody, měl být hospitalizován a intenzivně léčen.Léčba zahrnuje podávání emetik,laxativ,příp. provedení výplachu žaludku, pro zachování diurézy je nutná infúzní terapie s dopaminem. V případě,že pacient několik dní nemočí, je prognóza infaustní. 

Převzato z Institute of Nutrition, University of Veterinary Medicine Vienna(2008)