Potraviny toxické pro malá zvířataavokádo​​

(část 2.)

Avokádo

Roste jako strom v tropických oblastech. Plody konzumují lidé po celém světě,listy byly testovány jako krmivo pro farmová zvířata. V r.1940 byly popsány nebakteriální záněty mléčných žláz u krav, koz a králíků. Dále ryby v rybníku byly nalezeny mrtvé po té, co tam plavaly i lístky avokáda. V r.1994 se objevily první otravy o psů, kteří konzumovali avokádo. Hlavní příčinou úhynu byla akutní kardiomyopatie a dyspnoe. 

Asi nejcitlivější ze zvířat jsou ptáci a to kanáři a andulky,ale také pštrosi. Nejčastější příznaky jsou letargie, slabost, rozčepýřené peří, srdeční arytmie, dyspnoe a edém krku a prsou. U laktujících savců se objevuje zhoršená kvalita sekretu a edém mléčné žlázy. 

Terapie bývá pouze symptomatická,pokud jsou plíce a srdce postižené,je prognóza nejistá. Pokud je cílovým orgánem postižení mléčná žláza, mohou zvířata přežít, ale produkce mléka zůstává snížená na nějaký čas nebo se může zcela zastavit. 


Macadamské ořechy

Pocházejí původně z Austrálie, nyní se pěstují hlahyvně na Hawaji. Lidé je konzumují čerstvé, pražené a solené nebo v kombinaci s čokoládou. V letech 1987 - 2001 byly publikovány případy otrav u psů. Všichni pozřeli 2,2 - 64,4g/kg živé hmotnosti těchto plodů. Počáteční příznaky byly letargie, slabost pánevních končetin, následovalo zvracení, ataxie, svalový třes a zvýšená tělesná teplota. 

V mnoha případech není třeba žádná léčba a příznaky otravy pominou do druhého dne. Lze podávat léky proti zvracení či infúzní roztoky pro urychlení eliminace toxické látky z těla. Prognóza je velmi dobrá a nejsou známy případy úhynu. 


Chmel

Používá se k výrobě piva už od středověku a dává pivu jeho typickou hořkou chuť . Zvířatům zřídka chutná odpad či zbytky z pivní výroby. Byl popsán případ otravy u psa asi 3 hodiny po pozření pivního odpadu, pacient byl nepokojný, měl bolestivé břicho,tachykardii a zrychlené dýchání. Tělesná teplota rapidně stoupla na 41st.C a jakékoliv pokusy o léčbu sedativy a kortikoidy byly neúspěšné.Poté, co byl pes uspán na provedení probatorní laparotomie, tělesná teplota stoupla na 42st.C a pes uhynul. 

Při pitvě bylo nalezeno v žaludku velké množství chmelových šišek. Další psi ze stejné farmy vykazovali stejné příznaky 6h po předpokládaném pozření zbytků chmele, ale ty se podařilo zachránit intenzivní infúzní terapií. 

Mezi hlavní příznaky otravy patří vzrušivost, tachykardie, zrychlené dýchání, případně zvracení, dále literatura uvádí zesílenou vokalizaci a zarudnutí sliznic. Přestože jsou tyto otravy u psů známy, nepodařilo se zjistit toxický princip. Chmel obsahuje různé substance, které mohou být odpovědné za otravu,např. esenciální oleje, fenoly a aktivní sloučeniny dusíku. 

Při diagnóze vycházíme především z výpovědi majitele a ze zjištění chmele v obsahu žaludku po laváži. Terapie je symptomatická a musí být rychlá.Provádí se výplach žaludku a zvíře musí být intenzivně chlazeno. 

Převzato z materiálu University of Veterinary Medicine Vienna (2008)