Potraviny toxické pro malá zvířataXylitol

(část 3.)

Sůl

Bylo popsáno 15 případů, kdy psi pozřeli modelínu, obsahující NaCl. Příznaky kolísaly od letargie, zvracení průjmu po nadměrné pití a nadměrné močení, ataxii a zmatenost a dokonce záchvaty končící smrtí. Tři z těchto psů uhynuli. Také podání soli na vyvolání zvracení může způsobit otravu solí. Pětiletá dobrmanka byla přistižena,jak pojídá čokoládu. Majitel jí podal 100g soli. Začalo zvracení, průjem, po hodině ataxie, záchvaty a kóma. Po okamžitém ošetření na klinice byla zjištěna ledvinná nedostatečnost a dilatativní kardiomyopatie. Po 10dnech příznaky ustoupily, pouze kardiomyopatie zůstala nevratná. 

Standardní příznaky tedy jsou: letargie,zvracení,průjem,dávení, zrychlená činnost srdeční, zrychlený dech, hypertermie,třes až záchvaty. Je možný i úhyn. Z orgánových systémů je nejvíce postižený centrální nervový systém a trávicí trakt (vznikají vředy, které mohou krvácet). Minimální toxická dávka NaCl je 2mg/kg živé hmotnosti a minimální letální dávka je 4mg/kg živ.hmotnosti. Čajová lžička odpovídá 8g soli, polévková lžíce okolo 15g a čajový šálek asi 300g soli. 

Pokud byla sůl pozřena před cca 30minutami je terapeuticky indikováno vyvolání zvracení. Podání aktivního uhlí není účinné. Pokud zvíře neprokazuje žádné klinické příznaky otravy, podává se pouze malé množství pitné vody v pravidelných intervalech. V případě, že uplynulo od pozření soli několik hodin nebo je pacient ve špatné kondici, je na místě zahájit intenzivní infúzní terapii. Je nutné při tom monitorovat krevní tlak a hladinu krevních elektrolytů, podávají se diuretika jako furosemid a léky proti zvracení jako prevence vzniku žaludečních vředů. Případné křeče se tlumí diazepamem. 


Xylitol

je cukrový alkohol, který se běžně objevuje v ovoci a zelenině jako meziprodukt metabolismu glukózy. Používá se jako sladidlo, díky svým plak redukujícím vlastnostem a chladivému efektu na jazyku se často též přidává do žvýkaček, zubních past a pastilek. 

První případ otravy xylitolem u psa byl popsán v r.2004. 9měsíční labradorský retrívr spolkl 100ks žvýkaček obsahujících 70%xylitol. Při vyšetření pouze ležel na boku, byla zjištěna velmi nízká hladina glukózy v krvi, po intravenózním podání 50% dextrózy se pes rychle zlepšil. 

Příznaky tedy jsou letargie, bezvědomí, zvracení, záchvaty, krvácení z nosu, krev v trusu a v krvi zvýšené hodnoty jaterních enzymů a poruchy srážlivosti vedoucí k jaternímu selhání. 

Při diagnostice je třeba vyzpovídat majitele o možném pozření látek obsahujících xylitol. Při terapii zvracení lze vyvolat pouze při plném vědomí pacienta.Pokud se hypoglykémie vyvine do 30min po pozření xylitolu, je na místě podání dextrózy v infúzi. Autoři doporučují hospitalizaci a monitoring hladiny glukózy v krvi a jaterních funkcí. Doporučuje se také podpůrná léčba jater. 

Převzato z materiálu University of Veterinary Medicine Vienna (2008)