Riziko tetanu psůpes

​Tetanus je bakteriální onemocnění zvířat i lidí, které, není-li léčeno, bývá až stoprocentně letální.

Tetanus je bakteriální onemocnění zvířat i člověka vyvolané toxinem, který napadá nervové buňky. Toxin se jmenuje tetanospasmin a je extrémně toxický. Původcem tetanu u psů, dalších zvířat a také člověka je bakterie Clostridium tetani, která v přítomnosti kyslíku vytváří spóry. Spóry jsou velmi odolné vůči horku, suchu a desinfekčním prostředkům. v půdě mohou spóry přežívat stovky let. Vyhovuje jim vlhké a teplé prostředí a hojněji se vyskytují v půdě hnojené. Velké množství spór se nachází na farmách - běžně se totiž objevují v trusu koní a krav. Bakterie je celosvětově rozšířena.


Štěňata jsou velmi vnímavá k infekci především v období výměny chrupu(3.-7.měs.stáří).Otevřený dřeňový kanálek se stává místem vstupu bakterií přímo do krve a odtud do mozku. Zdrojem infekce pro štěně i dospělého jedince může být také travní osina nebo jiné cizí těleso v podkoží, chirurgická rána nebo hluboké hnisající rány. Místo poranění bývá mnohdy velmi malé a téměř zhojené a nemusí být majitelem vůbec nalezeno. Clostridium tetani v ráně začne produkovat tetanospasmin, který vyvolá příznaky tetanu. Člověk ani pes se od nemocného jedince nakazit nemůže! 

Klinické příznaky se objevují za několik dní až týdnů. Produkované toxiny se šíří po nervech do nervové soustavy a nebo se dostávají krví do mozku a míchy. Brání přenosu vzruchů na nervosvalové ploténce, což vede ke ztuhnutí svalu - spasmu. Toxin kromě kosterní svaloviny postihuje také bránici, svaly hrtanu a mezižeberní svaly, tím se při spasmu těchto svalů člověk i zvíře udusí během několika minut. 

Charakteristické příznaky tetanu u psů jsou ztuhlost poraněné končetiny a kulhání,křeč žvýkacích svalů znemožňujících otevřít dutinu ústní, stažení svalů mezi ušima v podobě "nařasené kůže". Objevuje se zvýšené slinění, zvíře nemůže pohybovat jazykem a má strnulou chůzi. Pohyb je toporný až drobivý. Svalové křeče působí výrazný vzestup tělesné teploty až ke 40 st.C. Častou příčinou úhynu je zástava dýchání a srdeční činnosti.


Úmrtnost v případě celotělového tetanu se pohybuje kolem 80%, není-li léčený je až 100%. Pokud jsou příznaky tetanu pouze lokální(postižení poraněné končetiny), je riziko úhynu zvířete při včasném zahájení léčby 20 - 30%. 

Pacienti s tetanem vyžadují hospitalizaci, kde jsou podávána nitrožilně antibiotika, je nutné zmírnit svalové napětí a bolest, příp.zvíře zklidnit sedativy. Je vhodné omezit rušivé podněty.Pes ani člověk není po prodělaném tetanu stoprocentně chráněn před další infekcí. Jedinou spolehlivou prevencí je aktivní imunizace psů vakcínou obsahující tetanový anatoxin.

Dle materiálů fy Bioveta zpracovala 

Š.Keňová